Konsultacje Programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

2017-10-04 08:11:49

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały nr XXII/159/16 Rady Gminy Stargard z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Stargard zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Stargard do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”

Propozycje i opinie do należy składać (na załączonym formularzu) do dnia 27 października 2017 r. w wersji papierowej na adres Urząd Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Stargard lub wersji elektronicznej na adres: fundusze@gmina.stargard.pl lub osobiście na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stargard w Sali konferencyjnej sala 201.

Wyniki konsultacji zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Stargard nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anna Troszczyńska – inspektor ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy.

Załączniki:

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Wrzesień 2018  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Licznik odwiedzin

3275434