Ogłoszenie Wójta Gminy Stargard ws. projektu z zakresu WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU

2019-05-08 10:06:59

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY STARGARD

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na projekt z zakresu

WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU,

ogłasza, że

do dnia 31.05.2019 r. zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany źródła ciepła lub termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródła ciepła mogą składać wstępne deklaracje udziału w projekcie dofinansowanym w ramach RPO WZP.

O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko zadania realizowane w domkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych, których właścicielami są osoby fizyczne.

Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła - po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy z gminą obejmuje koszty kwalifikowane do których zalicza się koszty:

1. stawkę ryczałtową w kwocie 7500,00 zł przeznaczona na wymianę źródła ciepła, na prace budowlane, instalacyjne, adaptacyjne i materiały itp.

2. stawkę jednostkową w kwocie 300 zł Koszty poniesione na realizację świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Dofinansowanie na termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła - po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy z gminą obejmuje koszty kwalifikowane do których zalicza się koszty:

  1. stawkę jednostkową w kwocie 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania lub

50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania.

  1. Stawkę jednostkową w kwocie 1500,00Koszty poniesione na realizację audytów energetycznych

Najważniejsze wymogi dla urządzeń wynikające z Rozporządzenia Komisji

(UE) 2015/1189z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe:

a) Minimalna efektywność energetyczna:

-75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW,

- 77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej powyżej 20 kW

b) Maksymalna emisja tlenku węgla (CO) - 500 mg/m³

c) Maksymalna emisja organicznych związków gazowych (OGC) - 20 mg/m³

d) Maksymalna emisja pyłu (PM) - 40 mg/m³

e) Maksymalna emisja tlenków azotu (NOx) wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu (NO?) - 200 mg/m³ dla kotłów na biomasę, 350 mg/m³ dla kotłów na paliwa kopalne.

 

Obowiązki grantobiorcy/osoby fizycznej:

• zobowiązanie do zachowania trwałości – 5 lat, • zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego; • zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez grantodawcę lub uprawnione podmioty, • obowiązek trwałej likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w lokalu; • zobowiązanie do braku nieuprawnionych modyfikacji zainstalowanych jednostek, w celu uniemożliwienia np. spalania odpadów, wykorzystywania jedynie paliwa, które posiada parametry wskazane przez producenta w instrukcji użytkowania nowozainstalowanej jednostki; • zobowiązanie do przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez odbiorcę ostatecznego na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa.

 

Deklaracje mieszkańców mają na celu oszacowanie wartości projektu składanego przez Gminę Stargard, udział projekcie mieszkańców będzie możliwy w III kwartale 2019 r. po przyznanie dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 

„Wstępna deklaracja udziału w projekcie” do pobrania jest na stronie internetowej gminy www.gmina.stargard.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, III piętro, pok. 302).

Więcej informacji pod numerem telefonu: 91 561 34 27 lub e-mail mkedzierska@gmina.stargard.pl.

 

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

 

wstępna deklaracja udziału w projekcie.word

wstępna deklaracja udziału w projekcie.pdf

 

 

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Czerwiec 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Licznik odwiedzin

4196441