ZARZĄDZENIE Nr 115/19 WÓJTA GMINY STARGARD w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2019-06-11 08:19:51

ZARZĄDZENIE Nr 115/19
WÓJTA GMINY STARGARD

z dnia 06 czerwca 2019 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr XIX/133/16 Rady Gminy Stargard z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 2862), zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1. Zlecić organizacji pozarządowej pn. Ochotnicza Straż Pożarna
w Bielkowie realizację zadania publicznego pod nazwą: „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych Gminy Stargard”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 22 maja 2019 r.,
z pominięciem otwartego konkursu ofert.

2. Przekazać na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, kwotę dotacji
w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Stargard, a także poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stargard.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stargard

                                                                                                                                                                    Jerzy Makowski

 

ZARZĄDZENIE

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Sierpień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Licznik odwiedzin

4306100