SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE STATUTÓW WSZYSTKICH SOŁECTW Z TERENU GMINY STARGARD

2019-07-10 10:54:41

1. Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z przepisami, tj:   art. 5a ust. 1 i art.35 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r.  poz. 506) oraz Uchwałą Nr XIV/135/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz.362)

2.  Konsultacje zostały przeprowadzone w celu wypełnienia ustawowego obowiązku  wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506).
Podstawę konsultacji stanowił wzorcowy projekt statutu.
Projekt został udostępniony  na czas konsultacji na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard.

3. Konsultacje przeprowadzono w terminie:  20 maja –28 czerwca 2019 r.

4.  Zarządzeniem Nr 93/19  Wójta Gminy Stargard z dnia 8 maja 2019 r. określone zostały formy i terminy przeprowadzenia konsultacji.
Udział mieszkańców każdego sołectwa w konsultacjach zapewniony został, zgodnie z ww. Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy, poprzez:

1) przekazanie informacji o konsultacjach wszystkim sołtysom,

2) ogłoszenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej oraz w BIP Urzędu Gminy, a także na tablicach ogłoszeń na terenie poszczególnych Sołectw Gminy Stargard; w informacji podano termin do zgłaszania uwag i opinii – od 20 maja do 28 maja 2019 r. w formie pisemnych opinii, uwag i propozycji mieszkańców dotyczących projektów statutów sołectw  w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard  Rynek Staromiejski 5, Stargard, przesłanych drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stargard Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, pocztą elektroniczną na adres
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl.

5.Wyniki konsultacji :
W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono opinii, uwag i propozycji do treści wzorcowego projektu statutu.
Niniejsze sprawozdanie,  zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard oraz na stronie internetowej Gminy Stargard oraz na najbliższej Sesji Rady Gminy.

Stargard,  8 lipiec 2019 r.                                                      

Z up. Wójta

Danuta Żygadło
Sekretarz Gminy

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Październik 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Licznik odwiedzin

3772622