Powszechny Spis Rolny

2020-06-17 10:10:12

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO PSR 2020

Wójt Gminy Stargard - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.,
który przeprowadzony będzie w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.
na terenie Gminy Stargard.

Wójt Gminy Stargard (Gminny Komisarz Spisowy) informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz .U. z 2019 r., poz. 1728) do zadań własnych Gminy należy przeprowadzenie naboru na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Stargard.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie. Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia podpisanej z Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego – Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Szczecinie.  

Rachmistrz terenowy będzie wykonywał prace spisowe w okresie

1 października – 30 listopada 2020 r. (spis powszechny- CAPI).

Na szkoleniu kandydaci poznają metodologię i zasady organizacji spisu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac terenowych posługują się własnym urządzeniem mobilnym.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stargard u koordynatora prac spisowych – z-ca wójta Dorota Mazur  lub pod numerem telefonu 91 561 34 30.

I.  Rachmistrz terenowy:

1.Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

 1. pełnoletnich,
 2. zamieszkujących na terenie danej gminy,
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:

 1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 2. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

II. Zakres wykonywanych zadań:

Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

 1. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 2.  po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu   pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
 4. Informacja dotycząca RODO (zał. 3).

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 8 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy Stargard, Sekretariat (II piętro) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrzów terenowych do PSR 2020 r.”.

Wzory oświadczeń do pobrania w pok. nr 310 Urzędu Gminy Stargard oraz na stronie bip.gmina.stargard.pl

Wójt Gminy Stargard
Gminny Komisarz Spisowy
Jerzy Makowski

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Lipiec 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Licznik odwiedzin

4257062