Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2020-06-25 07:57:36

Przykładowy wygląd punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Źródło: Internet.

 

PSZOK TO NIE WYSYPISKO ŚMIECI !!!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

jak sama nazwa wskazuje, jest miejscem składowania posegregowanych odpadów,

a nie "wysypiskiem", w którym tymczasowo magazynuje się posegregowane odpady komunalne.

Odpady posegregowane będą zgromadzone we właściwych

pojemnikach czy kontenerach.

Potrzeba podjęcia takiego działania wynika przede wszystkim z ustawowych obowiązków nałożonych na gminy w zakresie corocznego zwiększania ilości odpadów zbieranych selektywnie oraz osiągania wyznaczonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska poziomów recyklingu. Nieosiągnięcie wskazanych poziomów skutkowało będzie nałożeniem na gminy wysokich kar pieniężnych. PSZOK nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać  na środowisko.

 

Lokalizacja PSZOK-u powinna zapewniać łatwy dostęp do punktu każdemu mieszkańcowi gminy Stargard.

Warto przytoczyć w tym miejscu przykład miasta Stargard, w którym PSZOK (dla mieszkańców miasta Stargard) znajduje się w centrum, na ul. Bogusława IV.

 

W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PSZOK zapewnia przyjęcie takich odpadów, jak:

• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

• zużytych baterii i akumulatorów, 

• przeterminowanych leków i chemikaliów.

• papier i tektury,

• odpadów opakowaniowych ze szkła, 

• tworzyw sztucznych i metali, 

• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

• odpadów budowlano-remontowych,

• zielonych z ogrodów, 

 

W  punkcie selektywnej zbiórki odpadów

nie będą gromadzone odpady zmieszane mogące powodować uciążliwość zapachową.

Pamiętajmy, że PSZOK to nie wysypisko śmieci!

 

 

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Lipiec 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Licznik odwiedzin

4257018