Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

2020-08-12 13:10:59

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. KONKURS nr 2/2020

 

Termin składania wniosków: od 11 września 2020 r.  do 9 października 2020 r. do godz. 14.00

Miejsce składania wniosków:

Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 

Zakres tematyczny operacji - zachowania dziedzictwa lokalnego.

 

Formy wsparcia: dofinansowanie JST do 63,63%, ngo, parafie do 80%.

 

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być wyłącznie: JST, instytucje kultury, parafie i organizacje pozarządowe.  

 

Limit dostępnych środków: 301 661 zł /75 415,25 euro, (słownie złotych: trzysta jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden,  słownie euro: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta piętnaście 25/100).

 

Cel ogólny 1 - WZROST AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, INNOWACYJNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENNEJ OBSZARU Z ZACHOWANIEM I  OCHRONĄ  WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH.

Cel szczegółowy 1.2 Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa historycznego obszaru.

Przedsięwzięcie 1.2.5 Renowacja obiektów zabytkowych, historycznych i cennych przyrodniczo na "Szlaku dziedzictwa historyczno-przyrodniczego”.

 

 Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskich2 (dwa).

 

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Grudzień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Licznik odwiedzin

4444536