Zarządzenie 87/15

2015-04-22 09:22:56

Zarządzenie Nr 59/2015
Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu w roku 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu w 2015 roku.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin składania ofert upływa z dniem 20 kwietnia 2015 r.

§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński;

2. w Biuletynie Informacji Publicznej;

3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

§ 4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2, wzór umowy załącznik nr 3, wzór sprawozdania załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 213/2014 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu w roku 2015 oraz zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2014 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu w roku 2015

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard Szczciński
Kazimierz zarżanowicz

ZARZĄDZENIE NR 59/2015

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

ZARZĄDZENIE NR 87/2015

 

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Maj 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Licznik odwiedzin

4674017