Gmina Stargard
Powróć do: Ogłoszenia

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2022 poz. 672 ze zm.) – informuję, że w okresie od dnia 23 lutego 2023 r. do dnia 24 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, pokój nr 311 (III p.) w godzinach pracy urzędu, na okres 60 dni, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu, położonego na obszarze Gminy Stargard

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

 

 

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski