Sprawozdanie za 2008 r.

„POTRAFIĘ” – program aktywizacji zawodowej kobiet
Element realizacji projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim od 01 marca 2008 do 31 grudnia 2008r. realizował projekt „POTRAFIĘ” – program aktywizacji zawodowej kobiet. W ramach rekrutacji trwającej od marca do maja 2008r. wyłoniono 27 Beneficjentów Ostatecznych projektu z terenu Gminy Stargard. 
Beneficjentami były kobiety :

  • poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu (w szczególności długotrwale bezrobotne);
  • w wieku aktywności zawodowej;
  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu zawarto kontrakty socjalne, będące pisemną umową pomiędzy pracownikiem socjalnym a beneficjentem, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zamierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby.
Wszystkie beneficjentki zostały objęte przez 6 miesięcy wparciem finansowym  z tut. Ośrodka w formie zasiłków celowych na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie.
Po zakończeniu rekrutacji rozpoczęto 3-dniowe zajęcia w zakresie treningu umiejętności społecznych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w którym brało udział 27 beneficjentek. Zajęcia miały formę treningu psychologicznego z elementami warsztatu oraz dyskusji kierowanych.

Celem zajęć było :

  • podniesienie zdolności komunikacji interpersonalnej
  • poprawa zdolności rozwiązywania konfliktów
  • poznanie efektywnych metod radzenia sobie ze stresem
  • zapoznanie się z psychologicznymi aspektami zjawiska uzależnienia  i współuzależnienia  oraz ze sposobami radzenia sobie z nimi.

Dodatkowo beneficjentki skorzystały z 3 godzin indywidualnych  konsultacji psychologicznych  dla każdej  uczestniczki szkolenia.
Przed przystąpieniem do kursów zawodowych, beneficjentki przez 5 dni uczęszczały na trening doradztwa zawodowego mający na celu zdiagnozowanie predyspozycji  i preferencji zawodowych, zajęcia prowadzone były metodą „Spadochron”. Dodatkowo doradca zawodowy udzielił każdej z uczestniczek indywidualnej porady  w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Spośród 27 beneficjentek 12 zgłosiło chęć uczestniczenia w kursie „Kucharz małej gastronomii (z egzaminem czeladniczym)”. Celem szkolenia było przygotowanie beneficjentek do zdobycia nowych umiejętności zawodowych, przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu kucharz. Zajęcia teoretyczne odbywały się  w warsztatach szkoleniowych Centrum Kształcenia Zawodowego, natomiast zajęcia praktyczne realizowane były w specjalnie przygotowanej i odpowiednio wyposażonej pracowni gastronomicznej (kuchnia). Wszystkie uczestniczki szkolenia przystąpiły do egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną z Zachodniopomorskiej Izby Rzemieślniczej w Szczecinie. Po otrzymaniu pozytywnych wyników wszystkie Panie  uzyskały Dyplom Czeladnika w zawodzie kucharz małej gastronomii.

Spośród 27 uczestniczek projektu 15 zadeklarowało chęć udziału w kursie prawa jazdy kategorii B , który obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych (+ 4 godziny dodatkowe) i 30 godzin zajęć praktycznych (+ 2 godziny dodatkowe przed egzaminem państwowym). Zajęcia prowadzone były w miłej atmosferze, przy profesjonalnej pomocy i opiece instruktorów nauki jazdy. Uczestniczki szkolenia wyposażone zostały w niezbędne pomoce dydaktyczne.

26 beneficjentek uczęszczało na „Kurs komputerowy z kasą fiskalną”, którego celem było zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi technikami komputerowymi wykorzystywanymi w pracach biurowych w oparciu o komputer klasy PC, wyposażonym w niezbędne oprogramowanie. Uczestniczki uzyskały także wiedzę i umiejętności z zakresu teoretycznego i praktycznego przygotowania do obsługi kas fiskalnych różnych typów oraz zapoznały się z podstawowymi czynnościami i obowiązkami kasjera. Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę słuchaczy. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego beneneficjentki otrzymały zaświadczenia ukończenia kursu stwierdzające opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera i kasy fiskalnej.

W czasie trwania kursów beneficjentki  miały zapewniony catering (obiad, kawa, herbata, ciastka).

Po zakończeniu projektu 9 spośród 27 uczestniczek podjęło staż lub przygotowanie do zawodu.

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Lipiec 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Licznik odwiedzin

4767571