Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczenia spłaty kredytów udzielane przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

Cel działania

Celem działalności funduszu jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Powiatu Stargardzkiego poprzez ułatwienie dostępu do zewnętrznych form finansowania działalności oraz przeciwdziałanie bezrobociu na terenie Powiatu Stargardzkiego.

Klienci

O poręczenie spłaty kredytu mogą ubiegać Firmy posiadające status mikro, małego bądź średniego przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Powiatu Stargardzkiego.

Przedmiot poręczenia

Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt udzielony na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzonej przez Przedsiębiorcę, tj. zakup produkcyjnych środków trwałych i obrotowych, wyposażenia i materiałów niezbędnych w działalności (kredyty obrotowe i inwestycyjne).

Wysokość poręczenia

Poręczenie może być udzielone do wysokości 70% kwoty kredytu (nie obejmuje odsetek, prowizji i innych opłat pobieranych przez Instytucję Finansową) maksymalnie do kwoty 130.000,00 zł.

Poręczenia udzielane są na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Funduszem a Instytucją Finansową.

Okres poręczenia

Poręczenia są terminowe i udzielane na okres zgodny z okresem kredytowania wydłużonym o dwa miesiące lub o 9 miesięcy (w przypadku kredytów z jednorazową spłatą).

Czas oczekiwania na poręczenie

Wnioski o poręczenie (zgodnie z Regulaminem udzielania poręczeń) rozpatrywane będą przez Fundusz w ciągu 14 dni pod warunkiem przedstawienia kompletu wymaganych dokumentów.

Koszty poręczenia

Z tytułu udzielonego poręczenia pobierana jest jednorazowa opłata prowizyjna w wysokości od 1% do 3% kwoty udzielonego poręczenia.

Od przedłużenia okresu poręczenia, wynikającego z przedłużenia okresu kredytowania Fundusz pobiera od Klienta prowizję w wysokości od 1% do 3%.

Opłata prowizyjna pobierana jest przez Instytucję Finansową bezpośrednio na rachunek Funduszu z pierwszej uruchomionej kwoty kredytu zgodnie z umową udzielenia poręczenia i przekazywana na rachunek Funduszu lub stanowi wpłatę własną Klienta dokonaną przed uruchomieniem kredytu.

Wniosek o udzielenie poręczenia

Wniosek o udzielenie poręczenia, wg wzoru określonego przez Fundusz, Kredytobiorca pobiera i składa w Instytucji Finansowej wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu.

Po podjęciu decyzji o udzieleniu kredytu Instytucja Finansowa przekazuje do Funduszu wniosek Kredytobiorcy o udzielenie poręczenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Rozpatrując wniosek o udzielenie poręczenia FPK dokonuje analizy formalno – prawnej oraz finansowej wniosku. Ocena ta stanowi podstawę podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie poręczenia. W przypadku pozytywnej decyzji i udzieleniu poręczenia Fundusz przygotowuje dokumentację i przekazuje do Instytucji Finansowej, która udziela kredytu w celu ich podpisania.

Zabezpieczenie poręczenia

Zasadniczym zabezpieczeniem należności z tytułu udzielonego poręczenia jest weksel in blanco Wnioskodawcy z klauzulą „bez protestu” zaopatrzony w deklarację wekslową. W szczególnych wypadkach, gdy kredyt obarczony jest bardzo wysokim ryzykiem Fundusz może wymagać od Klienta dodatkowych zabezpieczeń określonych w Regulaminie udzielania poręczeń.

Korzyści dla Klientów

  • Dzięki poręczeniu Przedsiębiorca ma możliwość uzyskania kredytu nawet przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach jego spłaty,
  • Poręczenie obowiązuje przez cały okres spłaty kredytu,
  • Minimum formalności - przedsiębiorca nie składa innych dodatkowych dokumentów niż te, które są wymagane przez instytucję kredytującą,
  • Krótki czas rozpatrywania wniosku o poręczenie (ok. 3 dni),
  • Wszystkie formalności związane z poręczeniem kredytu są dokonywane w instytucji kredytującej współpracującej z Funduszem,
  • Z poręczeniem wiążą się stosunkowo niskie koszty w porównaniu z kosztem ustanowienia innych zabezpieczeń.

Informacje dodatkowe

Wnioski o udzielenie poręczenia można otrzymać w: PKO BP SA 1 Oddział w Stargardzie Szczecińskim, Bank Spółdzielczy w Goleniowie (oddziały Chociwel i Ińsko), Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Stargardzie Szczecińskim, Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Stargardzie Szczecińskim, Regionalny Fundusz Pożyczkowy POMERANUS (POF Stargard Szczec.) oraz w siedzibie Funduszu: ul. Pierwszej Brygady 35, lok. 307, Stargard Szczeciński.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (091) 834 11 07. Zapytania można również składać pocztą elektroniczną pod adres: fpkstargard@interia.pl

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Lipiec 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Licznik odwiedzin

4767095