Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach

Projekt pn. „Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach” realizowany jest w ramach działania 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem Inwestycji jest zapewnienie bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa) – na trasie przebiegu drogi znajduje się stacja kolejowa na planowanej linii SKM (Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej) Szczecin-Stargard, ułatwienie dojazdu do nowych terenów inwestycyjnych, które bezpośrednio przylegają do przedmiotowej inwestycji oraz poprawa dostępności do głównych ośrodków miejskich, a co za tym idzie do szeroko rozumianych usług co przełoży się na zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej regionu.

Kwota dofinansowania inwestycji pn. „Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach” wynosi 6 100 000 zł.

Droga w Grzędzicach po przebudowie. Zyskali mieszkańcy i kierowcy

            To największa inwestycja Gminy Stargard, długo oczekiwana przez mieszkańców Grzędzic. Projekt przebudowy drogi gminnej biegnącej przez Grzędzice zdołano zrealizować, dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach obecnej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przedsięwzięcie wpisało się również w Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Projekt uwzględnia też przebudowę przystanku kolejowego w Grzędzicach, w kontekście rozwoju sieci Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i poprawy komunikacyjnego dostępu do głównych ośrodków miejskich.

            Pełna nazwa projektu dofinansowanego z unijnych funduszy w ramach RPO przez samorząd Pomorza Zachodniego brzmi: „Budowa infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach”. Podjęte przez Gminę Stargard starania o sfinalizowanie inwestycji, były podobne do stanu drogi w Grzędzicach przed jej przebudową- pełne wybojów, zakrętów, zwrotów akcji czy nieoczekiwanych problemów. Kiedy wydawało się, że gminny samorząd osiągnął swój cel, ciesząc się  dofinansowaniem przyznanym przez Marszałka Województwa, przyjęte już plany nieoczekiwanie pokrzyżowała nagła zwyżka cen materiałów budowlanych i kosztów pracy. Ta sytuacja zmusiła Gminę Stargard do skorygowania projektu i przebudowy drogi w niepełnym zakresie. Stąd zapowiedź podjęcia przez gminę kolejnych starań, zmierzających do zrealizowania inwestycji w całości. Mieszkańcy jednak cieszą się z tego, co zdołano przebudować w ramach tej części projektu.

            Koncepcja przebiegu drogi gminnej o przebiegu Lubowo- Żarowo- Grzędzice- Lipnik na całym jej odcinku została przygotowana pięć lat temu, w marcu 2015 r.

Niespełna rok później- w czerwcu 2016 r. Gmina Stargard zdecydowała o przygotowaniu projektu w ramach perspektywy lat 2014- 2020 RPO Województwa Zachodniopomorskiego, Oś Priorytetowa 5 – Zrównoważony transport, Działanie 5.2. – Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Następnie w marcu 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej Pracowni Projektowej Dróg i Mostów „DIM” ze Szczecina. Kręta droga całej inwestycji dała znać o sobie, w postaci odwołań od decyzji administracyjnych i pięciu organizowanych przetargów, w ramach których gmina próbowała wyłonić wykonawcę.

            Wreszcie prezentem na Mikołaja, w dniu 6 grudnia 2018 r. okazało się podpisanie umowy z wykonawcą robót- firmą BEN BRUK Benedykta Chłapa. Symboliczne było to, że realizacji zadania podjął się przedsiębiorca zamieszkały w Grzędzicach.

            Prace budowlane objęły odcinek o długości 2,92 km. Na odcinku od ronda w Lipniku do przejazdu kolejowego w Grzędzicach wybudowano ścieżkę rowerową, razem z odcinkiem kanalizacji deszczowej drogi. W miejscowości Grzędzice przebudowa objęła ciąg komunikacyjny, najbardziej istotny dla mieszkańców. Ułożono więc nową nawierzchnię drogi. Powstał ciąg pieszo- rowerowy, razem z odcinkami chodników. Jej prawidłowe odwodnienie zapewnia nowa kanalizacja deszczowa. Integralną część projektu stanowiła również przebudowa sieci wodociągowej, gwarantująca poprawę komfortu życia obecnych i przyszłych mieszkańców Grzędzic. Wybudowano również odcinek  kanalizacji sanitarnej, przyczyniając się do poprawy ochrony środowiska.  Dzisiaj mieszkańcy Grzędzic i przede wszystkim dzieci, mogą swobodnie oraz bezpiecznie poruszać się po miejscowości.

            Inwestycję zrealizowano w ciągu 15 miesięcy – od 06.12.2018 r. do 19.02.2020 r. 

Koszt realizacji całego projektu wyniósł ok. 13,5 mln zł. Konieczność prac dodatkowych wiązała się z wydaniem kolejnych 500 tys. zł. Całość inwestycji należy więc oszacować na prawie 14 mln zł. Wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 6,1 mln zł.

Zakończona formalnie ta część przebudowy drogi ma nie tylko lokalne znaczenie. Wpisuje się bowiem w regionalną sieć połączeń komunikacyjnych, stanowią uzupełnienie odcinków dróg o charakterze tranzytowym. Generuje zatem zarówno ruch lokalny, jak również transport osób i towarów w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Przebudowując drogę przyjęto więc, że będzie spełniać parametry techniczne przekraczające znacznie kategorię drogi gminnej.

            Od lutego 2020 r. przebudowany odcinek drogi w Grzędzicach uzyskał formalnie pozwolenie na użytkowanie. Teraz Gmina Stargard podejmie starania, by w ramach  kontynuacji kolejnych etapów inwestycji, dotrzeć z nową jakością tej drogi także do mieszkańców Lubowa. Gminny samorząd ma nadzieję, że stanie się to w nieodległym czasie.

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Czerwiec 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Licznik odwiedzin

4720932