Ośrodek Administracyjny Szkół

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

działa w szczególności na podstawie przepisów:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. – o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm).
 4. Statutu Gminy Stargard Szczeciński.
 5. Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard.

  Siedziba OAS – budynek Gimnazjum Gminy Stargard,
  ul. Ceglana 11, 73-110 Stargard,
  tel.: 091/ 578-38-84

Do zadań Ośrodka Administracyjnego Szkół należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków działania placówek oświatowych, w tym bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 2. wyposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,
 3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, w tym m.in. pomoc w opracowywaniu planów finansowych oraz prowadzenie analityki wydatków poszczególnych szkół,
 4. obsługa techniczno-organizacyjna remontów obiektów szkolnych i zadań inwestycyjnych w tym zakresie oraz udział w przeglądach stanu technicznego i warunków bhp,
 5. wykonywanie uchwał i zarządzeń organów gminy dotyczących działalności placówek oświatowych oraz współdziałanie z merytorycznymi komisjami Rady Gminy i związkami zawodowymi,
 6. zapewnienie kadrowych i organizacyjnych warunków działania placówek oświatowych – postanowienie to nie narusza kompetencji dyrektorów szkół wynikających z przepisów prawa,
 7. występowanie do organów gminy w sprawach dotyczących utrzymania na odpowiednim poziomie technicznym szkół,
 8. sporządzanie sprawozdań i analiz dla organów gminy,
 9. współdziałanie z organami placówek oświatowych,
 10. przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych placówek oświatowych – prowadzenie archiwum,
 11. przygotowywanie projektów uchwał oraz innych dokumentów dotyczących działalności placówek oświatowych, w tym m.in. ich zakładania, likwidacji i organizacji,
 12. kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat oraz prowadzenie bazy danych o spełnianiu obowiązku nauki,
 13. prowadzenie zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym m.in. przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych,
 14. prowadzenie kuchni gminnej i zadań związanych z dożywianiem uczniów w szkołach,
 15. dowożenie uczniów do szkół,
 16. gospodarowanie mieniem powierzonym przez gminę.

Osoby zatrudnione:

Kierownik Władysława Czyczyn
tel. 091/ 578-38-84 wew. 30

 • reprezentuje OAS na zewnątrz,
 • realizuje ustalony na rok plan finansowy,
 • zatrudnia i zwalnia pracowników OAS oraz wykonuje wszystkie czynności związane ze stosunkiem pracy.

Główny księgowy Małgorzata Kowalczyk
tel. 091/ 578-38-84 wew.26

Inspektor ds. kadr Magdalena Ściężor
tel. 091/ 578-38-84 wew. 23

Inspektor ds. księgowych Danuta Pilipczuk
tel. 091/ 578-38-84 wew. 24

Inspektor ds. płac Grażyna Hauer
tel. 091/ 578-38-84 wew. 22

Inspektor ds. remontów i bhp Józef Grzegorek
tel. 091/ 578-38-84 wew. 25

Inspektor ds. zamówień publicznych
i pomocy materialnej dla uczniów Bogusława Kalin
tel. 091/ 578-38-84 wew. 25

Inspektor ds. zaopatrzenia szkół
i kuchni gminnej Justyna Wełpa
tel. 091/ 578-38-84 wew. 35

Kasjer Elwira Gołębiowska
tel. 091/ 578-38-84 wew. 21

OAS zasięgiem działania obejmuje następujące jednostki organizacyjne:

 • Gimnazjum Gminy Stargard.
 • Szkoła Podstawowa w Grzędzicach.
 • Szkoła Podstawowa w Pęzinie.
 • Szkoła Podstawowa w Koszewie.
 • Szkoła podstawowa w Małkocinie.
 • Szkoła Podstawowa w Sownie.
 • Szkoła podstawowa w Strachocinie.

Załączniki:

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Grudzień 2018  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Licznik odwiedzin

3365584