Przyroda i Turystyka

Gmina Stargard Szczeciński posiada ponad 2500 ha powierzchni wód stojących, co stanowi niewiele ponad 8% powierzchni ogólnej gminy. Największym zbiornikiem jest jezioro Miedwie piąte, co do wielkości jezioro w Polsce. Powierzchnia tego jeziora w granicach gminy wynosi 2217 ha, co daje ponad 85% powierzchni wód.

http://gmina.stargard.pl

Do najważniejszych cieków wodnych gminy należą obok Iny, Mała Ina, Krąpiel, Małka oraz uchodząca do Miedwia Gowienica Miedwiańska.

http://gmina.stargard.pl

Na terenie miejscowości Wierzchląd zagospodarowano plażę usytuowaną bezpośrednio nad jeziorem Miedwie (Natura 2000). Jest to miejscowość atrakcyjna turystycznie, obszar ten jest idealnym miejscem na stwarzanie przestrzeni atrakcyjnych turystycznie, miejsce wykorzystuje walory przyrodniczo-krajobrazowe. Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie i połączenie jej z istniejącą mariną żeglarską umożliwia organizowanie aktywnego wypoczynku na jeziorem. Na terenie znajdują się pomost rekreacyjny, plac zabaw oraz ścieżka rekreacyjna, które zostały odremontowane i wybudowane w roku 2014 przy udziale środków PROW. W 2018 roku w ramach operacji „Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie” PO Rybactwo i Morze wykonano budowę dwóch ciągów komunikacji pieszej tj. ścieżek dla pieszych - przedłużono istniejącą ścieżkę spacerową do istniejącego pomostu rekreacyjnego oraz wybudowano ścieżkę od istniejącej ścieżki spacerowej  do toru wodowania łodzi przy basenie mariny.  Wykonano boisko do piłki siatkowej, wykonano paleniska, ławki oraz zamontowano dodatkowe urządzenia zabawowe dla dzieci jak: huśtawka bocianie gniazdo, bujak na sprężynie, zestaw zabawowy.
Zagospodarowana plaża w Wierzchlądzie jest ogólnodostępna, korzystanie z jest  bezpłatne dla każdego. Z efektów zrealizowanej operacji korzystają mieszkańcy oraz turyści korzystający z uroków pobytu nad jeziorem Miedwie.

Gmina Stargard Szczeciński należy do najbogatszych na Pomorzu Zachodnim pod względem liczby zabytkowych założeń pałacowo - parkowych. Parki wiejskie, aleje oraz starodrzewy przykościelne i cmentarne stanowią wartościowy element krajobrazu gminy jako składnik szaty roślinnej jak i część zasobów kulturalnych.
Znajdują się liczne aleje i zadrzewienia przydrożne. Część z nich powiązana jest z istniejącymi założeniami parkowymi.

 

http://gmina.stargard.pl

Ze względu na brak przemysłu gmina pozostaje dziś rzadką enklawą czystego środowiska naturalnego. Jej piękne zakątki są wspaniałym miejscem pieszych i rowerowych wędrówek szlakami turystycznymi.
W granicach gminy znajdują się cenne ze względów krajobrazowych i przyrodniczych obszary mające znaczenie regionalne a nawet ponadregionalne. Należą do nich: rynna jeziora Miedwie, dolina rzeki Iny i rzeki Krąpieli, Ozy Kiczarowskie.

 • Dolina Krąpieli,
 • Ozy Kiczarowskie,
 • Park w Małkocinie,
 • Park w Ulikowie,
 • Park w Pęzinie,
 • Park w Barzkowicach,
 • Park w Krąpieli,
 • Park w Strzyżnie,
 • Park w Skalinie,
 • Park w Wierzchlądzie,
 • Park w Koszewku,
 • Park w Koszewie.

Dolina Krąpieli - zróżnicowany siedliskowe i krajobrazowe obszar w obrębie naturalnych granic doliny rzeki Krąpiel. Łącznie 484 gatunków roślin w tym 14 gatunków chronionych, 12 gatunków z „Czerwonych List", 25 gatunków rzadko spotykanych w skali regionalnej. Drzewa - uznane pomniki przyrody i okazy wskazane do ochrony. Interesujące i dobrze zachowane zbiorowiska roślinne w obrębie zboczy - lasy gradowe i murawy kserotermiczne.
Ozy Kiczarowskie - rezerwat geologiczny utworzony został w 1962 r. na powierzchni 4,7 ha. Jest to wał powstały wskutek nagromadzenia się piasku w dolinach rzecznych płynących pod lodowcem lub w szczelinach w obrębie lodowca.
Gmina Stargard Szczeciński posiada ponad 2500 ha powierzchni wód stojących, co stanowi niewiele ponad 8 % powierzchni ogólnej gminy. Największym zbiornikiem jest jezioro Miedwie piąte co do wielkości jezioro w Polsce.
Ponadto na terenie gminy występuje szereg jezior powytopiskowych i rynnowych. Występują bądź w zagłębieniach po martwym lodzie (np. jezioro Tychowo), bądź w obniżeniach lokalnych rynien polodowcowych (jezioro Warchlińskie, Czyste).
Na terenie naszej gminy powołano jeden rezerwat krajobrazowy, jeden użytek ekologiczny, oraz 52 pomniki przyrody.
Większość z wymienionych poniżej parków wiejskich znajduje się w rejestrze zabytków, bądź są w trakcie procedury uznania za zabytek.
Park w Małkocinie - park o kompozycji naturalistycznej, z elementami barokowymi, ze stawem, lodownią- stanowi tło kolorystyczne dla zabytkowych form architektonicznych, Park pałacowy, obecnie zarośnięty krzewami i podrostem drzew, powstał w XIX wieeku jako park naturalistyczny z założenia osiowego.
Park w Ulikowie - niewielki park luźno wytyczony nad brzegiem strumyka, park o zatartym układzie, w formie kępy zieleni nadwodnej, Łączy się w ciąg z zadrzewieniami wzdłuż strumienia - dopływ Krąpieli.
Park w Pęzinie - park zamkowy, zatarty układ dróg parkowych, drzewostan zachowany w 60 %, czytelne zarysy fosy. Powstał w II pół. XVIII wieku jako park krajobrazowy z fragmentami założenia romantycznego. W XIX wieku drzewostan wzbogacono gatunkami pochodzenia obcego i powiększono teren parku
Park w Barzkowicach - park pałacowy, czytelne układ paku, polany, łąki, stawy, rzeczka Pęzina. Istnieje główna alejka parkowa i droga dojazdowa do pałacu. Park powstał na początku XI wieku jako krajobrazowy, ozdobny z elementami naturalistycznymi.
Park w Krąpieli - rozległy par krajobrazowy z oczkami polodowcowymi oraz licznymi drzewami liściastymi o walorach zabytkowych
Park w Strzyżnie - park pałacowy, układ częściowo zatarty. Z pierwotnego starszego założenia zachowała się 250 - letnia aleja lipowa. Z połowy XIX wieku pochodzi park krajobrazowy, naturalistyczny, ograniczony meandrowato przepływającą rzeką
Park w Skalinie - rozległy park krajobrazowy w kształcie wydłużonego trapezu, wytyczony wzdłuż cieku wodnego, między podwórzem a wsią. Park pałacowy powstał na początku XIX wieku jako park krajobrazowy, naturalistyczny ze stawem.
Park w Wierzchlądzie - park pałacowy, powstał w II połowie XVIII wieku jako barokowy, wieloosiowy. Przebudowany w XIX wieku na park krajobrazowy z zachowaniem alei dojazdowych do pałacu.
Park w Koszewku - park pałacowy. Najstarsze drzewa pochodzą z końca XVIII. W połowie XIX wieku park przekształcono poprzez dosadzanie drzew. W latach 30 - tych XX wieku powstała aleja kasztanowców.
Park w Koszewie - park o założeniu krajobrazowym, naturalistycznym, tarasowo opadającym w kierunku jeziora, z kilkoma pomnikami przyrody. Obecnie częściowo zachowany starodrzew.

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Lipiec 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Licznik odwiedzin

4767784