Interreg III A

Współpraca Polsko-Niemiecka zaowocowała złożeniem w dniu 13.04.2006 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego wniosku o dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Placówki rozwoju kulturalno – sportowego pogranicza w miejscowościach Grzędzice i Pęzino” dofinansowanej ze środków EFRR w ramach programu INTERREG III A Polsko – Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia – Polska ( Województwo Zachodniopomorskie).

Wniosek został oceniony pozytywnie. Na realizacje inwestycji o wstępnie szacowanej wartości 776 207,18 PLN , przyznano dofinansowanie w kwocie 582 155, 38 PLN, co miało stanowić 80% wartości inwestycji.

W wyniku przetargu ogłoszonego w lutym 2007 roku, całkowity koszt inwestycji wzrósł do kwoty 1 127 793, 35 PLN, kwota dofinansowania nie uległa zmianie.

W dniu 18.05.2007 r.w Grzędzicach oraz Pęzinie na terenie boiska sportowego odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę obiektów.

Na uroczystość przybyli:

Michał Jach – poseł na Sejm RP.

Witold Ruciński - Zastępca Starosty Powiatu Stargardzkiego.

Sławomir Preiss – Przewodniczący Rady Powiatu Stargardzkiego.

Marek Stankiewicz - Członek Zarządu Rady Powiatu Stargdzkiego.

Interessengemeinschaft Frauen Prenzlau e.V.

Radni Gminy Stargard Szczeciński.

Pod obiekty wmurowano Akty Erekcyjne następującej treści:  

Urząd Gminy w Stargardzie Szczecińskim.
ul. Rynek Staromiejski 5 , 73-110 Stargard Szczeciński.

Akt Erekcyjny budowy „ Placówki rozwoju kulturalno – sportowego rejonu pogranicza w miejscowościach Grzędzice i Pęzino”

Nr projektu: INT/MV-BB-PL3.D1.2006.031 dofinansowanych ze środków EFRR w ramach programu INTERREG III A

Polsko – Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia – Polska ( Województwo Zachodniopomorskie).

Dnia 18.04.2007 roku, gdy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej jest Pan Lech Kaczyński, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Norbert Obrycki, Wojewodą Zachodniopomorskim, Pan Robert Krupowicz, Starostą Powiatu Stargardzkiego, Pan Waldemar Gil, Wójtem Gminy Stargard Szczeciński, Pan Kazimierz Szarżanowicz, Wicewójtem Gminy, Pan Jerzy Makowski, Sekretarzem Gminy, Pani Danuta Żygadło, Skarbnikiem Gminy, Pani Wiesława Łoch, Przewodniczącym Rady Gminy, Pan Jerzy Wojciechowski, rozpoczęto budowę Placówki rozwoju kulturalno – sportowego rejonu pogranicza w miejscowościach Grzędzice i Pęzino.

Projekt odnosi się do jednego z głównych celów priorytetu D - Rozwój wiejski,

Działanie D1 – Rolnictwo i obszary wiejskie określonych w uzupełnieniu Regionalnego Programu dla Polsko – Niemieckiego pogranicza na obszarze krajów związkowych Meklemburgii Pomorza Przedniego/ Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego, będącego podstawą działań i wytyczną dla narodowej realizacji inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A.

W ramach tego działania realizowana jest inwestycja w projekcie na rzecz poprawy jakości życia ludności wiejskiej. Przedmiot i zakres przedsięwzięcia spełnia cel dotacji „Wspierania urlopu i spędzania czasu wolnego na wsi”. Szczegółowymi celami projektu będzie:

-    tworzenie możliwości organizowania tradycyjnych dla terenów wiejskich imprez i poprawy warunków spędzania wolnego czasu,

-     powstanie nowych ofert w zakresie kultury i sportu dla mieszkańców pogranicza,

- integracja mieszkańców z obu stron Odry wyrażająca się przełamywaniem barier, stereotypów i nawiązywaniem przyjaźni,

-    zanikanie wzajemnych uprzedzeń i nieufności w kontaktach międzyludzkich,

- wzbogacenie wiedzy o odbiorcach projektu między innymi poprzez poznawanie wzajemnej kultury i obyczajów.

Grupami docelowymi projektu będzie młodzież, dzieci i dorośli, różne grupy: strażacy, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, z gminy wiejskiej Stargard Szczeciński a ze strony partnerów niemieckich dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy z powiatu Uckermark z Brandenburgii i gminy Fahrenwalde z powiatu Uecker Randow z Meklemburgii Pomorze Przednie. Realizacja projektu będzie wpływać na rozszerzenie dotychczasowej współpracy i jej pogłębienie. Wzbogaci ofertę kulturową w zakresie spędzania wolnego czasu i organizacji imprez typowych dla terenów wiejskich. Po zakończeniu projektu powstanie możliwość organizacji cyklicznych imprez z udziałem społeczności lokalnej, np. zawodów strażackich, dożynek, festynów okolicznościowych i kulturalnych czy zawodów sportowych. Na organizowane imprezy będą zapraszani goście z Niemiec. Wspólne spotkania i imprezy wpłyną na lepsze integrowanie się społeczeństwa z obu stron Odry. Nawiążą przyjaźnie i osobiste kontakty wśród polskiej i niemieckiej ludności. Projekt przyczyni się do rozwoju kultury i wzbogacenia form wspólnego spędzania czasu na polsko-niemieckim pograniczu a jednocześnie ograniczania marginalizacji miejscowości objętych projektem, gdyż zamieszkiwanie na tym terenie stanie się atrakcyjniejsze.

Całkowity, planowany koszt inwestycji w Grzędzicach wynosi: 589 249,63 PLN

Wysokość dofinansowania wynosi: 418 266,53 PLN

Dokumentację techniczną przygotowało Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD ze Stargardu Szczecińskiego.

Wykonawcą inwestycji jest:

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane “KPRB” S.A. ze Stargardu Szczecińskiego.

Całkowity, planowany koszt inwestycji w Pęzinie wynosi: 538 543,72 PLN

Wysokość dofinansowania wynosi: 357 940,60 PLN

Dokumentację techniczną przygotowało Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD ze Stargardu Szczecińskiego.

Wykonawcą inwestycji jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “LIK-BUD” S.J. z Polic.

W ramach projektu grupowego pod nazwą: „Placówki rozwoju kulturalno – sportowego rejonu pogranicza w miejscowościach Grzędzice i Pęzino” przedmiotem wsparcia jest inwestycja na rzecz poprawy jakości życia ludności wiejskiej, polegająca na wybudowaniu po jednym obiekcie kulturalno-sportowym z zapleczem gospodarczym wraz z infrastrukturą towarzyszącą – placem rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Grzędzice i Pęzino.

W skład zakresu rzeczowego projektu wchodzą:

- budynki wolnostojące parterowe, niepodpiwniczone, przykryte stropodachem, kryte papą o powierzchni użytkowej 126,38 m 2,

- instalacje: wodociągowa, kanalizacja, oświetleniowa, ogrzewania elektrycznego, wentylacyjna.

W ramach projektu przewidziano również zakup wyposażenia.

Obiekty będą służyły jako przebieralnie dla sportowców, strażaków, zespołów podczas zaplanowanych imprez sportowych, strażackich, pokazów zespołów pieśni i tańca, jak również jako pomieszczenia wystawowe dla planowanych wystaw rękodzielnictwa i miejsce spotkań.

W pomieszczeniach socjalnych będą organizowane spotkania polsko – niemieckie kół gospodyń wiejskich i innych grup zainteresowań.

Teren przy obiektach zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie i urządzenie placów rekreacji i wypoczynku z następującymi elementami:

- utwardzony teren wykonany z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 82,5 m 2 ( zatoki postojowe),

- miejsce na ognisko o średnicy 2m, wykonane z kamienia łamanego,

- stoły piknikowe sztuk 4 o wymiarach 3,0 x 0,78 m drewniane z zadaszeniem,

- ławki przy stołach piknikowych drewniane sztuk 8 o długości 3 m każda,

- scena do występów artystycznych w formie rozbudowanego podestu przed wejściem do budynku i wykonana będzie jako płyta betonowa wykończona płytkami gresowymi,

- ławki przy ognisku wykonane z połówek bali sztuk 4 długości 1,5 m,

- oświetlenie terenu 3 lampy parkowe.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 18.10.2007 roku.

Akt sporządzono i podpisano w obecności licznie zgromadzonych gości i mieszkańców.

18.05.2007roku

 
 

Uroczyste otwarcie Placówek miało miejsce17 listopada 2007 r. o godz. 13.00. w Grzędzicach i 24 listopada 2007 roku w Pęzinie.

Impreza połączona była z jesiennym tradycyjnym świętem „Pieczonego ziemniaka”.

Program imprezy obejmował:

  • uroczyste przecięcie wstęgi, przez Wójta Gminy, Partnera projektu- przedstawiciela Stowarzyszenia IG Frauen Prenzlau, Pani Siglinde Knudsen oraz Posła na Sejm RP, Pana Sławomira Preiss.
  • występy zespołów ludowych „Prząśniczka” i „Koszewianki”,
  • gry i zabawy sportowe,
  • poczęstunek: grochówka, kiełbaski, ciasto, kawa, herbata,
  • wspólne pieczenie ziemniaków.  


 

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Lipiec 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Licznik odwiedzin

4767802