Gmina Stargard

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów i nagród sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2023

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stargard

o naborze wniosków o przyznanie stypendiów i nagród sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2023

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/285/21 Rady Gminy Stargard z dnia 19 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 5495) w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych za osiągnięte wyniki w dziedzinie kultury fizycznej i sportuci stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

ogłaszam

Nabór wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na 2023 r.

 1. Wnioski o stypendium należy składać pocztowo lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard –zgodnie ze wzorem wniosku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXII/285/21 Rady Gminy Stargard z dnia 19 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 5495) w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych za osiągnięte wyniki w dziedzinie kultury fizycznej i sportuci stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w terminie do dnia 30 września 2022 r.
 2. Wnioski złożone po tym terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku pozostają bez rozpatrzenia.
 3. Druk wniosku o przyznanie stypendium można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Stargard lub na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.gmina.stargard.pl
 4. Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania cofania i wysokości stypendiów sportowych określa Uchwała Nr XXXII/285/21 Rady Gminy Stargard z dnia 19 listopada 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 5945).
 1. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:
 • W przypadku przynależności zawodnika do stowarzyszenia, związku lub klubu sportowego – dokument potwierdzający przynależność,
 • opis osiągnięć sportowych zawodnika,
 • plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,
 • kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
 1. Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe są:
 • macierzysty klub sportowy zawodnika,
 • kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard,
 • pełnoletni zawodnik,
 • rodzic lub opiekun prawny jeżeli zawodnik jest niepełnoletni.
 1. Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków pod numerem tel. (91)561-34-14

O wynikach naboru wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

                                                                                                                                

WÓJT GMINY STARGARD

      Jerzy Makowski

Pliki do pobrania:

Regulamin
Format: pdf, 786.61 kB
Uchwała
Format: pdf, 890.03 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności