Gmina Stargard
Powróć do: Konsultacje Społeczne

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY STARGARD NA LATA 2021-2030

 

W związku z zakończeniem procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Stargard na lata 2021-2030" przedstawiamy raport z konsultacji.

W proces konsultacji włączeni byli w szczególności mieszkańcy Gminy Stargard, sąsiednie gminy oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" w Szczecinie.

Konsultacje odbyły się w terminie od 16 września do 20 października 2022 r.

Celem konsultacji było zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu "Strategii Rozwoju Gminy Stargard na lata 2021-2030" oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

 

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji zawarto w raporcie będącym poniższym załącznikiem.

Pliki do pobrania:

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Format: docx, 24.31 kB