Gmina Stargard
Powróć do: Urząd Gminy

Obsługa interesantów

Urząd Gminy Stargard czynny jest dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

 

  • Sekretariat Wójta Gminy Stargard, pokój nr 215
  • Biuro Rady Gminy, pokój nr 214
  • Referat Organizacyjny Spraw Społecznych i Obywatelskich, pokój nr 1, 213,  313, 314,  315
  • Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, pokój nr 301-303, 312
  • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 311
  • Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 304, 310
  • Referat Planowania Przestrzennego, pokój nr 317-318
  • Referat Finansowy, pokój nr 204, 207-210

 

Rachunek bankowy dochodów Gminy Stargard:
Bank Pekao S.A.  05-1240-3901-1111-0000-4216-5174