Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 18 czerwca 2024
Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
deszcz
19°C

Urząd Gminy

WÓJT

Patrycja Gross

Sekretariat pok. nr 215

Tel. 91 5613431
sekretariat

ZASTĘPCA WÓJTA
RZECZNIK PRASOWY

Łukasz Młynarczyk

Sekretariat pok. nr 215

Tel. 91 5613431
sekretariat

SEKRETARZ

Jadwiga Michalska

Pok. nr 212

Tel. 91 5613424
 

SKARBNIK

Bernadeta Kubicka

Pok. nr 208

Tel. 91 5613417
 

 

Urząd realizuje zadania Rady oraz Wójta, a w szczególności:

 1. zadania własne gminy;
 2. zadania zlecone;
 3. zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zadania powierzone);
 4. zadania publiczne powierzone gminie w drodze porozumień międzygminnych;
 5. zadania publiczne powierzone gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

Pracą urzędu kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy i Sekretarza, powierzając im prowadzenie określonych spraw gminy.  W czasie nieobecności Wójta spowodowanej urlopem, chorobą, wyjazdem służbowym zastępuje Zastępca Wójta lub inna osoba wyznaczona przez Wójta.

Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik wykonują wyznaczone przez wójta zadania zapewniające rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy, kontrolują działalność referatów i jednostek organizacyjnych gminy. Na podstawie upoważnienia wójta mogą wydawać w jego imieniu decyzje, postanowienia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz zaświadczenia i podpisywać bieżącą korespondencję.

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie gminy na zewnątrz;
 2. kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa;
 4. wydawanie przepisów porządkowych w sprawach niecierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu lub zdrowiu obywateli oraz dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 6. wydawanie decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnienie pracowników urzędu do wydawania decyzji w swoim imieniu;
 7. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Urzędu;
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 1. nadzór nad pracą podległego kierownika referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy wynikający ze schematu organizacyjnego urzędu. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy stanowi załącznik nr 2.
 2. prowadzenie spraw powierzonych przez wójta w jego imieniu. 

Do zakresu zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz wdrażanie optymalnych zasad organizacji i pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu;
 2. nadzór nad pracą podległego referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Społecznych;
 3. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;
 4. inicjowanie i tworzenie warunków do doskonalenia zawodowego pracowników urzędu;
 5. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;
 6. wykonywanie zadań urzędnika wyborczego, wynikających z przepisów szczególnych;
 7. dekretowanie korespondencji;

Skarbnik wykonuje zadania głównego księgowego budżetu gminy określone w ustawie o finansach publicznych a ponadto:

 1. sprawuje nadzór nad pracą podległego referatu Finansowego;
 2. prowadzi gospodarkę finansową gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. przygotowuje materiały do projektu budżetu gminy;
 4. przygotowuje układ wykonawczy budżetu gminy;
 5. zapewnia prawidłowy przebieg wykonania budżetu gminy;
 6. dokonuje okresowych analiz i ocen realizacji budżetu gminy i przedkłada je organom gminy;
 7. opracowuje procedury kontroli finansowej, przygotowuje projekty przepisów wewnętrznych w tym zakresie;
 8. współpracuje z innymi kierownikami w zakresie opracowywania projektów programów gospodarczych gminy, wieloletnich programów inwestycyjnych, planów rozwoju lokalnego;
 9. współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, instytucjami rozliczającymi budżet państwa i gminy;
 10. przeprowadza kontrole w zakresie gospodarki finansowej;
 11. realizuje zadania gminy wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.