Gmina Stargard
Powróć do: Odpady komunalne

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Informacje za 2022 r.

1.      Poziom przygotowania  do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. 

-  Gmina Stargard osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia 
i recyklingu odpadów komunalnych w 2022 r. -  52,28%

2.      Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących 
z przetwarzania odpadów komunalnych. 

-  Gmina Stargard osiągnęła poziom składowania w 2022 r. – 41,88%

 

3.      Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

-  Gmina Stargard osiągnęła poziom ograniczenia masy ww. odpadów komunalnych kierowanych do składowania w wysokości – 62,51 %

 

Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stargard w 2022 r. 

1.      Remondis Szczecin Sp. z o.o. 

-  poziom przygotowania  do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 3,35%

-  poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących 
z przetwarzania odpadów komunalnych – 31,16%

2.      Bio Star Sp. z o.o. 

-  poziom przygotowania  do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 17,47%

3.      ATF Sp. z o.o. sp.k.

- poziom przygotowania  do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 49,45%


Informacje za 2021 r.

1.      Poziom przygotowania  do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. 

-  Gmina Stargard osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia 
i recyklingu odpadów komunalnych w 2021 r. -  10,98%

 

2.      Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

-  Gmina Stargard osiągnęła poziom ograniczenia masy ww. odpadów komunalnych kierowanych do składowania w wysokości – 15,12 %

 

Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stargard w 2021 r. 

1.      Remondis Szczecin Sp. z o.o. 

-  poziom przygotowania  do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 5,94%

2.      ATF Sp. z o.o. sp.k.

-  poziom przygotowania  do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 6,01%