Gmina Stargard
Powróć do: Dla Mieszkańca

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel.  91 561 34 40


Kierownik
Anna Ładniak