Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
pochmurno
22°C

Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

 

Informacje dodatkowe

Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Tel. 91 480 49 23,

e-mail: stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

 

  logo powiat stargardzki

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

na terenie Powiatu Stargardzkiego  

 

Powiat Stargardzki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  realizuje zadanie o ww. zakresie jako zlecone z zakresu administracji rządowej.
        W punktach na obszarze powiatu w 2022  r. udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W punktach możliwe będzie świadczenie nieodpłatnej mediacji na wniosek osoby uprawnionej. Na terenie powiatu stargardzkiego powstało 5 punktów z czego w trzech punktach świadczona jest  nieodpłatna pomoc prawna oraz  w dwóch nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty obsługiwane są w zależności od świadczonej pomocy przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką a ponadto przez radców prawnych z ramienia organizacji pozarządowej, doradców obywatelskich  oraz mediatorów. Szczegóły przedstawiają poniższe tabele:

 

Wykaz  punktów nieodpłatanej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wraz z mediacją)

Punkt nr 1 NPP

Podmiot obsługujący: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

Lp.

Lokalizacja punktu

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy/Mediacje

1

Stargard

Starostwo Powiatowe

w Stargardzie

ul. Skarbowa 1

hol budynku – hol budynku, parter

Poniedziałek

8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

2

Wtorek

8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

3

Środa

8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

4

Czwartek

8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

5

Piątek

8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

 

Punkt nr 2 NPP

Podmiot obsługujący: Szczecińska Izba Adwokacka w Szczecinie

Lp.

Lokalizacja punktu

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy/Mediacje

1

Stargard

Starostwo
Powiatowe

w Stargardzie

ul. Skarbowa 1

hol budynku -hol budynku, parter

Poniedziałek

12.00-16.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

2

Wtorek

12.00-16.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

3

Środa

12.00-16.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

4

Czwartek

12.00-16.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

5

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Portowa 3, lok. I p.

Piątek

15.00-19.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

Punkt nr 3 NPP

Podmiot obsługujący: Organizacja pozarządowa- Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Lp.

Lokalizacja punktu

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy/Mediacje

1

Ińsko

Urząd Miejski

ul. Boh. Warszawy 38 
lok. I p

Poniedziałek

9.30-13.30

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

2

Dolice

Urząd Gminy
ul. Ogrodowa 18

73-115 Dolice

parter budynku

Wtorek

9.00-13.00

 

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

3

Dolice

Urząd Gminy

ul. Ogrodowa 18

73-115 Dolice

parter budynku

Środa

7.30- 11.30

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

4

Dobrzany

Kozy 29/3

Świetlica Wiejska

Czwartek

13.30- 17.30

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

5

Suchań

Gminny Dom Kultury

ul. Kard. A. Hlonda 1

Piątek

8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

 


Punkt nr 4 NPO

Podmiot obsługujący: Organizacja pozarządowa- Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Lp.

Lokalizacja punktu

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy/Mediacje

1

Chociwel

Armii Krajowej 52

Pomieszczenia GKRPA

za budynkiem M-GOPS

Poniedziałek

14.00-18.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

2

Stara Dąbrowa

Urząd Gminy

Stara Dąbrowa 20, lok. Ip

Wtorek

11.30-15.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

3

Suchań

Gminny Dom Kultury

ul. Kard. A. Hlonda 1

Środa

13.00-17.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

4

Ińsko

Urząd Miejski

ul. Boh. Warszawy 38  lok. I p

Czwartek

8.00-12.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

5

Kobylanka

ul. Jeziorna 6

Budynek Centrum Kultury i Rekreacji

Piątek

12.30-16.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

Punkt nr 5 NPO

Podmiot obsługujący: Organizacja pozarządowa- Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Lp.

Lokalizacja punktu

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy/Mediacje

1

Marianowo

ul. Mieszka I1

73-121 Marianowo

Lokal  nr 10 (I piętro)

Poniedziałek

9.30-13.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

2

Suchań

Gminny Dom Kultury

ul. Kard. A. Hlonda 1

Wtorek

13.00-17.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

3

Dobrzany

Kozy 29/3

Świetlica Wiejska

Środa

8.45-12.45

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

4

Dolice

Urząd Gminy

ul. Ogrodowa 18

73-115 Dolice

parter budynku lok.7

Czwartek

9.00-13.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

5

Chociwel

Armii Krajowej 52

Pomieszczenia GKRPA

Za budynkiem
M-GOPS

Piątek

12.30-16.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porady udzielać mogą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez osoby posiadające wyższe wykształcenie, które z wynikiem pozytywnym ukończyły wymagane prawem szkolenia. Doradcy obywatelscy wskazani w 2022 r. przez wyłonione Stowarzyszenie posiadają wykształcenie wyższe w tym prawnicze.

 

Nieodpłatna pomoc prawna lub  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem- art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest :

1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,

2) osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się- ustawa z dn. 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,

     3) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia  stanu nadzwyczajnego, przy czym nie stosuje się wówczas art. 4 ust. 2 ustawy.

W związku z powyższym zapewnione jest wsparcie tłumacza języka migowego, w ciągu 3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Zgodnie z art. 3 ustawy nieodpłatna pomoc prawna polega na;

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowymi pism
  w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  1. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 2. sporządzenie projektu pisma  w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
  w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym

3a. nieodpłatnej mediacji,

 1. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,


Zgodnie z art. 3a ustawy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie   potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw  mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Zgodnie z art.  4a. ustawy  nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

 2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

 3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej;

 4) przeprowadzenie mediacji;

 5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1)      sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

 2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Osoby uprawnione

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Wymagane dokumenty

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie- art. 4 ust 2 ustawy. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się.

 

Pomoc udzielana osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) jest pomocą de minimis . Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743 – dalej ,,ustawa").

Ubieganie się o pomoc

Podmiot ubiegający się o pomoc jest zobowiązany – przed udzieleniem pomocy – do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, tj. osobie udzielającej porady
(art. 37 ust. 1 ustawy):
1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Podmiot udzielający pomocy nie może jej rozpocząć przed przekazaniem przez podmiot ubiegający się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów (art. 37 ust. 7 ustawy).

 

Zwrot pomocy

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i następnych ustawy na beneficjenta pomocy może być nałożony obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej wraz
z odsetkami.

Monitorowanie pomocy publicznej

Zgodnie z art. art. 31 ust. 1 ustawy pomoc publiczna jest monitorowana. Monitorowanie obejmuje  gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Upublicznienie pomocy

Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy fakt udzielenia pomocy podlega upublicznieniu. Udostępnione dane obejmujące: numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy publikowane są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

Informacja o możliwości złożenia opinii

 

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może po uzyskaniu porady dobrowolnie dokonać anonimowej oceny udzielonej pomocy wypełniając kartę pomocy -część B


Terminy załatwienia spraw

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej lub obywatelskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie, za pośrednictwem nr telefonu: Tel. 91 48-04-923 w godzinach 8.00-15.00, z uwzględnieniem obsługi poza kolejnością kobiet w ciąży. Zmiany w kolejności obsługi mogą nastąpić również z innych ważnych powodów.

 

W przypadku pytań wątpliwości związanych z przygotowaniem do wizyty w punkcie zainteresowane osoby mogą uzyskać informację pod nr telefonu 791 530 803 obsługiwanym przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30.

 

Aby skorzystać ze szczególnej formy porady i otrzymać informacje o dostępnym terminie, należy złożyć ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ pod adresem https://np.ms.gov.pl.

Jednocześnie z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 zastrzega się, że mogą nastąpić okresowe zmiany w pracy punktów na obszarze Powiatu Stargardzkiego, co będzie publikowane w postaci stosownych komunikatów.

 

Informacje dodatkowe

 

Starostwo Powiatowe w Stargardzie, Biuro Polityki Społecznej

Tel. 91 480 49 23, e-mail: stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Karta Informacyjna NPPNPO
Format: pdf, 1.66 MB
Karta Informacyjna NPPNPO
Format: docx, 46.49 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.