Gmina Stargard
Powróć do: Dla Mieszkańca

Sport

Klub sportowy – podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele i zadania w zakresie danej dyscypliny sportu. Organizacja sportowa posiadająca osobowość prawną działająca, jako osoba prawna (np. w formie sportowej spółki akcyjnej lub stowarzyszenia kultury fizycznej), której głównym - i najczęściej jedynym - celem jest udział w rozgrywkach sportowych, organizowanych pod egidą konkretnej federacji (krajowej, bądź kontynentalnej - rzadziej światowej) w stosownej kategorii wiekowej, płci i statusie zrzeszonych w nim osób.
Kluby sportowe mogą działać w formie:
  • stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS (powstają i rejestrują się jak inne stowarzyszenia/ fundacje) 
  • uczniowskich klubów sportowych,
  • stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (wtedy, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej, a co więcej jej prowadzenia nie może przewidywać statut takiego stowarzyszenia, ponieważ wtedy muszą zarejestrować się w KRS),
  • spółek kapitałowych, tj. zarejestrowanych w KRS spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych (podmioty te są przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą, wiele piłkarskich klubów pierwszoligowych działa w takiej formie prawnej).
Na terenie Gminy Stargard prężnie działają następujące Kluby Sportowe:
 

1. KP „Orzeł” Małkocin

2. LZS „Orzeł” Grzędzice

3. LZS „Pomorzanin” Krąpiel

4. LZS „Orzeł” Pęzino

5. LZS „Dęby” Rogowo

6. LZS „WODR” Barzkowice

7. LZS „Sparta” Skalin